Avlyst – Frambuleir 3

Avlyst – Frambuleir 3

På grunn av den fortsatt vanskelige koronasituasjonen, må vi dessverre avlyse alle leirene i sommer. Vi har forsøkt å finne alternative måter å gjennomføre leirene på, men dette er svært vanskelig å få til på en sikker nok måte. Les mer om dette her.

Vi jobber nå for å prøve å få til ett eller flere digitale tilbud i sommer i stedet.

.

.
Hvem er Frambuleir 3 for?

Ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose 17-24, født i kalenderår 1997 til 2004.
Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Mål for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva skjer hvis koronavirus gjør at vanlig Frambuleir ikke er mulig å gjennomføre?

Dette har dessverre nå skjedd. Vi har derfor måttet avlyse leiren for sommeren 2021.

Hva er Frambuleir?

denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.