to tråkkebåter fylt med glade mennesker

Frambuleir 3

Hvem er Frambuleir 3 for?

Frambuleir 3 er for ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose født i kalenderår 2001-2006.

Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 3 starter onsdag 26. juli og slutter torsdag 3. august.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2023. Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev i posten i mars/april.

Hva er Frambuleir?

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Her kan du lese mer informasjon til deltakere, om hvordan det kan være å delta på leir.