Frambuleir 3

En gruppe mennesker som perler

Frambuleir 3

Målgruppe
Ungdom og voksne med en sjelden diagnose, født 1999 til 2003. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Leirens målsetning
På Frambuleir får deltakerne treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk.
Vi vil legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?
Her kan du lese mer om hva Frambuleir går ut på.

Vi har også samlet viktig informasjon om leir i søknadsskjemaet.

Når får jeg svar på søknaden?
De som får plass på leir vil motta ytterligere informasjon og svarskjema i posten. Alle som har søkt vil få brev i posten en av de første ukene i april.

tre mennesker som er ved huskene

 

Vil du dele dette med noen andre?