Frambuleir 4

Frambuleir 4

Hvem er Frambuleir 4 for?

Ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose 25-31 år, født i kalenderår 1990 til 1996.

Målet for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva skjer hvis koronavirus gjør at vanlig Frambuleir ikke er mulig å gjennomføre?

Hvordan kurs og leir blir i 2021 vet vi ikke, men vi planlegger for Frambuleir. Det er smittesituasjonen som avgjør om vi kan ha vanlig leir eller ikke. Vi må derfor ta forbehold om at det kan bli en annerledes leir i 2021. Det kan bli digitalt tilbud som i 2020, en leir med få deltakere eller en kombinasjon av ulike tilbud. Vi håper at du søker innen 1. mars (søknadsskjema legges ut senest i januar), så vil vi holde deg oppdatert om endringer her og på facebook når vi vet mer.

Hva er Frambuleir?

På denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.