Digitalt tilbud: L1 syndrom

Gutt med ransel på ryggen

Digitalt tilbud: L1 syndrom

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske kurs på Frambu høsten 2020. Frambu tar kontakt med de som har fått innvilget plass på kurset med informasjon om nytt digitalt tilbud, samt sender ut oppdatert program.

Målgruppe
Personer med L1 syndrom i alle aldre, deres familier og tjenesteytere. Kurset er for deltakere som fikk plass før koronapandemien gjorde at kurset i april ble avlyst. 

Mål for kurset
I løpet av disse dagene har vi som mål å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og ønsker samtidig å legge til rette for å bli kjent med andre og utveksle erfaringer rundt det å leve med diagnosen.

Vil du vite mer om hva det vil si å delta på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om våre brukerkurs.