L1 syndrom

Gutt med ransel på ryggen

L1 syndrom

Målgruppe
Personer med L1 syndrom i alle aldre, deres familier og tjenesteytere. Kurset er for deltakere som fikk plass før koronapandemien gjorde at kurset i april ble avlyst. 

Mål for kurset
I løpet av disse fire dagene har vi som mål å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og ønsker samtidig å legge til rette for å treffe andre og utveksle erfaringer rundt det å leve med diagnosen.
På dagtid vil det være forelesninger, gruppesamtaler og erfaringsutveksling for alle voksne.
Barn og unge vil få et tilbud i vår skole og barnehage. Voksne personer med diagnosen med behov for et tilrettelagt tilbud, vil få dette i vår miljøseksjon.
På ettermiddager og kvelder legges det til rette for ulike aktiviteter og sosialt samvær.

Vil du vite mer om hva det vil si å delta på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om våre brukerkurs.