Mitokondriesykdommer

Gutt med mitokondriesykdom krabber i tunnell

Mitokondriesykdommer

Målgruppe

Dette fagkurset er rettet mot ansatte i skole og barnehage som arbeider med barn og unge som har en mitokondriesykdom. Andre interesserte som for eksempel fagpersoner, tjenesteytere og pårørende kan også melde seg på.
Familier som får plass på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset.

Mål for fagkurset

På dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om de ulike mitokondriesykdommene og hvordan ansatte i barnehage og skole kan bidra til en best mulig hverdag for barn og unge som har en  mitokondriesykdom.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt via Zoom fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.

Meld deg på ved å fylle inn påmeldingsskjemaet som kommer her i løpet av høsten 2021.