Gutt med mitokondriesykdom krabber i tunnell

Mitokondriesykdommer

Målgruppe

Dette fagkurset er rettet mot ansatte i skole og barnehage som arbeider med barn og unge som har en mitokondriesykdom. Andre interesserte fagpersoner, tjenesteytere og pårørende kan også melde seg på.  NB: Familier som har søkt og fått plass på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset og skal ikke fylle ut påmeldingen nedenfor.

Mål for fagkurset

På dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om de ulike mitokondriesykdommene og hvordan ansatte i barnehage og skole kan bidra til en best mulig hverdag for barn og unge som har en  mitokondriesykdom.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.

Påmeldingsfrist for digital og fysisk deltakelse på fagkurs

Tidligere påmeldingsfrist den 17. mars gjaldt kun fysisk deltakelse på Frambu. Påmeldingen for digital deltakelse er åpen frem til kurset starter den 30. mars.