Möbius’ syndrom

Hvem er kurset for?

Vi inviterer til et firedagers kurs (mandag til torsdag) for personer i alle aldre med Møbius’ syndrom og deres familier og tjenesteytere.

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om Møbius’ syndrom og det å leve med diagnosen. Vi vil ta opp ulike temaer som er relevant for diagnosen, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre.

På dagtid vil barn og unge med og uten diagnosen (søsken) få et eget tilbud i vår barnehage og skole, mens unge voksne og voksne med diagnosen og deres pårørende vil følge de ulike forelesningene.

På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu. Program med dag til dag innhold legges ut her ca. 3 måneder før kurset begynner.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.  Deltakelse for tjenesteytere er kr. 200,- pr. dag eller betaling pr. måltid (BPA). (med forbehold om endringer for 2023)