Gutt som husker i skolegården

Nevromuskulære sykdommer

Målgruppe
Barn og unge med en nevromuskulær sykdom i grunnskolealder og deres pårørende. Tjenesteytere rundt personen med diagnose har også anledning til å søke om deltakelse på hele eller deler av kurset.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om aktuelle diagnoser og gi informasjon om å leve med en nevromuskulær sykdom. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Kurset arrangeres etter “Hvem er jeg”-modellen, som har som mål å bidra til å stryke selvoppfatningen hos barn og ungdom med en sjelden diagnose, og samtidig styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte. Les mer om denne kursmodellen her.

Praktisk informasjon
Alle kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser er gratis for personer med diagnose og pårørende.

Les mer om brukerkurs på Frambu her.

 

Se video fra kurset her (krever passord):