Digitalt tilbud: Pitt-Hopkins syndrom

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi foreløpig ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud.
Dette kurset gjennomføres digitalt 4. og 5. mai. Søknadsfristen er 1. mars. Se programmet for nærmere detaljer.

Målgruppe

Personer i alle aldre med Pitt-Hopkins syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset

Å styrke deltakernes kunnskap om Pitt-Hopkins syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til bli kjent med andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker i tillegg å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosen og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis.

Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her. Ta kontakt på kurs@frambu.no hvis du skal søke om opplæringspenger.

Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Yrkesaktive pårørende som for eksempel ektefelle/samboer har ikke rett til opplæringspenger. Pårørende kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.

Søk digitalt

Vi oppfordrer alle som kan til å sende inn søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, i stedet for med vanlig post, da vi raskere vil kunne administrere søknader på denne måten. På grunn av sensitiv informasjon i søknadsskjema ber vi om at dette ikke sendes med e-post.

Tjenesteytere: Hvis du jobber med en person med diagnose som har søkt og fått plass på kurset, har du også mulighet til å delta. Du søker ved å sende en e-post til kurs@frambu.no
(Søknadsfristen gjelder familiene, tjenesteytere må vente til familien har fått svar).

Vi minner om at e-posten ikke skal inneholde sensitiv informasjon.