Pitt-Hopkins syndrom

Pitt-Hopkins syndrom

Målgruppe
Personer i alle aldre med Pitt-Hopkins syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om Pitt-Hopkins syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker i tillegg å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosen og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
denne siden finner du bilder, video og informasjon om hvordan våre kurs er lagt opp. Her finner du også informasjon om reise, økonomi og andre praktiske forhold.