Prader-Willis syndrom (6-16 år)

Prader-Willis syndrom (6-16 år)

Målgruppe
Barn og ungdom i grunnskolealder (6-16 år) med Prader-Willis syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Prader-Willis syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Her kan du se og lese mer om hvordan det er å være på kurs på Frambu. 
En av dagene i kurset holdes det et fagkurs. Familier som deltar på brukerkurset er automatisk påmeldt dette fagkurset.