To barn med Prader-Willis syndrom

Digitalt tilbud: Prader-Willis syndrom (6-16 år)

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud fra 3. til 5. februar. Alle søkere vil få beskjed om endringer.  Første dagen er et fagkurs. Familier som deltar på brukerkurset er automatisk påmeldt dette fagkurset.

Målgruppe
Barn og ungdom i grunnskolealder (6-16 år) med Prader-Willis syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Prader-Willis syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Opplæringspenger
Foresatte kan søke om opplæringspenger også ved digitale tilbud, så lenge covid-19 gjør at fysisk deltakelse på Frambu ikke er mulig. Ta kontakt på kurs@frambu.no dersom dette er aktuelt for deg.