Gutt med sjelden diagnose i basseng med lærling

Småbarnskurs 1-3 år (fulltegnet ekstrakurs)

Hvem er dette kurset for?


Vi har satt inn et ekstrakurs for å gi tilbud til søkere som ikke fikk plass på kursene Barn med en sjelden diagnose og Svært sjeldne kromosom- og genforandringer,  i uke 39 og 41.

Dette ekstrakurset er fulltegnet.

 

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt styrke deres medvirkningskompetanse. Det blir lagt til rette for å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Kurset arrangeres etter Samspillsmodellen.

Barna og deres søsken har et eget program i vår skole og barnehage, og på ettermiddag og kveld er det lagt til rette for sosialt samvær og aktiviteter.

Se programmet for nærmere innhold.

Hvordan foregår kurs på Frambu?

Her kan du lese mer om våre brukerkurs. Du finner også bilder og video fra tidligere kurs, samt praktisk informasjon om reisevei (og Pasientreiser), økonomi (opplæringspenger, NAV) og oppholdet.

Tjenesteytere til familiene som har plass og som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.

 

Har du spørsmål om småbarnskurset kan du ta kontakt med faglige koordinatorer Rita S. Stige eller Mari Ellefsen-Martinsen.
Praktiske spørsmål rettes til Elin Bredesen.

 

Se video fra kurset, krever passord.