Ung dame med Smith-Magenis' syndrom

Smith-Magenis’ syndrom

Målgruppe
Personer med Smith-Magenis’ syndrom (SMS) i alle aldre og deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
På kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om hvordan det kan være å leve med SMS i ulike aldre og livsfaser.

Voksne med diagnose og pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling.

Barn og ungdom med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid. Det blir lagt til rette for utveksling av erfaringer.

På kveldstid tilbys ulike valgfrie aktiviteter.

På onsdagen arrangeres det et fagkurs. Deltakerne på brukerkurset er automatisk meldt på til programmet denne dagen.

Les mer om å kurs på Frambu her

Her kan du se video fra kurset (krever passord):