Digitalt tilbud: Spinal muskelatrofi (0-18 år)

Digitalt tilbud: Spinal muskelatrofi (0-18 år)

Målgruppe
Barn og unge (0-18 år) med SMA 1, SMA 2 og SMA 3, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om SMA og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet for å bli kjent med andre familier i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Se program for mer detaljert informasjon.

Hvordan er det å delta på kurs på Frambu?
Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål, og send inn søknadsskjema hvis du vil delta.

Opplæringspenger
Foresatte kan søke om opplæringspenger også ved digitale tilbud, så lenge covid-19 gjør at fysisk deltakelse på Frambu ikke er mulig. Ta kontakt på kurs@frambu.no dersom dette er aktuelt for deg.