Digitalt tilbud: Spinal muskelatrofi (0-18 år)

Målgruppe
Barn og unge (0-18 år) med SMA 1, SMA 2 og SMA 3 og deres familier.
Tjenesteytere kan melde seg på Fagkurset tirsdag 23. mars

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om SMA og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet for å bli kjent med andre familier i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Se program for tider og innhold. Deltakere på kurset vil motta e-post med forklaring og informasjon om oppkobling nærmere kursstart.

Hvordan er det å delta på digitalt kurs på Frambu?
Oppstart er mandag 22. mars på ettermiddagen. Tirsdag og onsdag foregår kurset på dagtid, samt digital sosial samling på kvelden tirsdag. Tirsdagen er et fagkurs der også tjenesteytere kan delta. Familier som har fått plass på dette brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset.

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon hvis du har spørsmål om digitale kurs, og send inn søknadsskjema hvis du vil delta.

Søk digitalt
Vi oppfordrer alle som kan til å sende inn søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, i stedet for med vanlig post, da vi raskere vil kunne administrere søknader på denne måten.

Opplæringspenger
Foresatte kan søke om opplæringspenger også ved digitale tilbud, så lenge covid-19 gjør at fysisk deltakelse på Frambu ikke er mulig. Ta kontakt på kurs@frambu.no dersom dette er aktuelt for deg.