Spinal muskelatrofi og behandling

Spinal muskelatrofi og behandling

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med spinal muskelatrofi (SMA). Pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å øke deltakernes kunnskap om medisinske forhold ved SMA og gi oppdatert informasjon om behandling og fremtidige behandlingsmuligheter.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?
På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller se fagkurset overført på strømming eller videokonferanse. Her kan du lese mer om våre fagkurs. Meld deg på ved å fylle inn påmeldingsskjema (kommer på denne siden i august/september). Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!