Digitalt fagkurs: Spinal muskelatrofi og behandling (0-18 år)

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med spinal muskelatrofi (SMA) 0-18 år.
Pårørende kan også delta. Familier som har fått plass på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset.

Mål for fagkurset

Å øke deltakernes kunnskap om medisinske forhold ved SMA og gi oppdatert informasjon om behandling og fremtidige behandlingsmuligheter.

Påmelding og praktisk informasjon
  • Se programmet for tider og innhold
  • Informasjon om oppkobling sendes ut på e-post i forkant av fagkurset
  • Vær oppmerksom på at aller siste frist for påmelding er søndag 21. mars
  • Pårørende som deltar kan søke om opplæringspenger
    Ta kontakt på fagkurs@frambu.no hvis dette er aktuelt for deg

Deltakelse er gratis. Fagpersoner, tjenesteytere og pårørende som ikke deltar på brukerkurset kan melde seg på fagkurset i skjemaet under: