Laavo og bål

Digitalt tilbud: Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske kurs på Frambu høsten 2020. Vi beklager dette sterkt, men vil så langt det er mulig  gi et digitalt tilbud i stedet.

Frambu har tatt kontakt med de som har fått innvilget plass på kurset med informasjon om nytt digitalt tilbud, samt sendt ut oppdatert program. Det digitale tilbudet foregår onsdag 23. og torsdag 24. september.


Målgruppe
Personer i alle aldre med en svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker. Deres familier/pårørende og tjenesteytere kan også søke om å delta på kurset.

Fagpersoner kan delta på forelesningene om medisinsk informasjon (onsdag), ernæring (onsdag), kommunikasjon, samspill og ASK (torsdag). Det blir tilrettelagt for en gruppesamtale for fagpersoner torsdag kl. 11.00-12.00.

Gruppen med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker er stor og sammensatt og øker raskt. Frambu arrangerer derfor to skreddersydde kurs med felles søknadsfrist for personer i alle aldre med aktuelle diagnoser i følgende uker:

21.09.20-25.09.20 (uke 39)
12.10.20-16.10.20 (uke 42)

For å kunne tilby så relevante kurs som mulig til hver enkelt deltaker, ønsker vi å sette sammen deltakerne etter diagnose, alder eller funksjon slik at de har mest mulig til felles. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt uke. Søknadsfristen for begge kursene er 15. juni og deltakerne vil få beskjed om hvilken uke de eventuelt har fått plass på etter at søknadsfristen er utløpt. Programmet for kurset vil justeres etter inntaket, slik at det er mest mulig tilpasset deltakerne den enkelte uken.

Vil du vite mer om å delta på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om hvordan våre kurs er lagt opp.