Laavo og bål

Digitalt tilbud: Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske kurs på Frambu høsten 2020. Vi beklager dette sterkt, men tilbyr i stedet et digitalt kurs over to dager. De som har fått plass på kurset skal ha mottatt e-post med nærmere detaljer. 


Målgruppe
Personer i alle aldre med en svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker. Deres familier/pårørende og tjenesteytere kan også søke om å delta på kurset.

Gruppen med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker er stor og sammensatt og øker raskt. Frambu arrangerer derfor to skreddersydde kurs med felles søknadsfrist for personer i alle aldre med aktuelle diagnoser i følgende uker:

21.09.20-25.09.20 (uke 39) -endret til to-dagers digitalt kurs
12.10.20-16.10.20 (uke 42) -endret til to-dagers digitalt kurs

For å kunne tilby så relevante kurs som mulig til hver enkelt deltaker, ønsker vi å sette sammen deltakerne etter diagnose, alder eller funksjon slik at de har mest mulig til felles. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt uke. Søknadsfristen er 15. juni for begge kursene og deltakerne vil få beskjed om hvilken uke de eventuelt har fått plass på etter at søknadsfristen er utløpt. Programmet for kurset vil justeres etter inntaket, slik at det er mest mulig tilpasset deltakerne den enkelte uken.

Vil du vite mer om å delta på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om hvordan våre kurs er lagt opp.