Gutt som husker i skolegården

Tilrettelegging og helseoppfølging i skolen (Digitalt fagkurs)

Hvem er dette digitale fagkurset for?

Vi inviterer ansatte og ledere i skole og SFO til et digitalt fagkurs om tilrettelegging og helseoppfølging i skolen.  Ergoterapeuter og fysioterapeuter, som i sin jobb møter barn og unge som har en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse er også velkomne til å delta.

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om behov og muligheter for fysisk, medisinsk og sosial tilrettelegging for å fremme deltakelse i lek og læring i skolehverdagen, for barn og unge som har en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse.

Det er mulig å melde seg på helt frem til programmet begynner. Du vil motta en lenke på e-post når du melder deg på. Deltakelse er gratis.

Mer informasjon om dette digitale fagkurset kommer i god tid før fagkurset skal gjennomføres. Påmeldingsskjema vil legges ut på denne siden. 

Dette fagkurset gjennomføres kun digitalt, det er ikke oppmøte på Frambu.