Gutt som husker i skolegården

Tilrettelegging og helseoppfølging i skolen (Digitalt fagkurs)

Hvem er dette digitale fagkurset for?

Vi inviterer ansatte og ledere i skole og SFO til et digitalt fagkurs om tilrettelegging og helseoppfølging i skolen. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, som i sin jobb møter barn og unge som har en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse er også velkomne til å delta.

Godkjente forelesninger fra fagdagen

Tilrettelegging- hva, hvorfor og hvordan

Helsehjelp i skolen

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om behov og muligheter for fysisk, medisinsk og sosial tilrettelegging for å fremme deltakelse i lek og læring i skolehverdagen, for barn og unge som har en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse.

  • Det er mulig å melde seg på helt frem til programmet begynner.
  • Du vil motta en lenke til Vimeo på e-post dagen før fagkurset, denne skal du benytte når fagkurset starter. Koble deg gjerne opp 15 minutter før programmet begynner.
  • Deltakelse er gratis.

Dette fagkurset er et samarbeid mellom TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. 

Fagkurset gjennomføres kun digitalt.

Vil du delta?

Meld deg på her: