Hva er utfordringene i skolehverdagen for elever med NF1?

Lærer Trude Heimstad snakker om utfordringene i skolehverdagen for elever med NF1.