Opplevelser fra skoletiden

Linn og Henning, begge har NF1 diagnosen, forteller om opplevelser fra skoletiden.