Sosial kompetanse, relasjoner og samspill

Heidi E. Nag, spesialpadagog på Frambu, introduserer sosial kompetanse, relasjoner og samspill med NF1 i denne videoen.

Omtrent halvparten av alle barn med NF1 har også ADHD.
– Mange blir ikke diagnostisert fordi de ikke har aggressiv atferd eller hyperaktivitet.

Det er flere elever med NF1 som også har autismespektervansker (ASV).
– Elever med NF1 kan ha vansker som ligner på ASV uten at de får dette som tilleggsdiagnose.

Forskningen viser at barn med NF1
– Blir oftere mobbet.
– Blir avvist av venner.
– Har problemer med å forme vennskap og har færre venner enn jevnaldrende barn og søsken.

 

 

Kartlegging av sosial kompetanse, relasjoner og samspill