Nevrofibromatose type 1 (NF1) – tilrettelegging i skolehverdagen

Hensikt
Nettkurset skal gi deg som jobber i skolen bedre forutsetninger for å møte elever med nevrofibromatose type 1 (NF1) på en god måte. Nettkurset skal bidra til å trygge deg som møter elever med denne diagnosen og bidra til at du kan tilrettelegge skolehverdagen på en så god måte som mulig.  

Trygge fagpersoner tar kunnskapsbaserte valg og bidrar til å gi trygge og forutsigbare rammer slik at elevene blir inkludert i både det sosiale fellesskapet og læringsfellesskapet på skolen.   

Målgruppe
Ledelse, lærere og assistenter som har ansvar for en elev med NF1. Nettkurset henvender seg primært til pedagogisk personale, assistenter og andre som arbeider med elever med nevrofibromatose type 1 i grunnskole og SFO/aktivitetsskole.

Læringsmål for nettkurset: 

Gjennom å ta dette nettkurset vil du få nyttig informasjon om NF1. Du vil få en innføring i hva NF1 er og hvordan sykdommen påvirker de som har den.  For deg som jobber i skolen og treffer en elev med NF1 er det viktig å ha nok kunnskap om denne sjeldne diagnosen til at du kan tilrettelegge for at din elev skal få en god skolehverdag med et sosialt og faglig utbytte.   

Dette vil vi gjøre gjennom å presentere en kort introduksjon om hva NF1 er, hvordan kan det være for en elev og hans foreldre å få en slik diagnose, hva er viktig for en som jobber i skolen å vite noe om? 

Det vil bli presentert erfaringer om god fysisk tilrettelegging og pedagogisk tilrettelegging. Vi erfarer at mange i skolen kan føle seg usikre på hvordan de skal snakke om diagnosen til andre elver og også med gutten selv. Dette er også temaer som vil bli berørt i dette nettkurset.

Kurset har fem moduler, og hver modul varer i ca 30 minutter og består av tekst, bilder og film.

Kurs Innhold

Utvid Alle