Pedagogiske utfordringer og lærevansker

Lærevansker i skolen er et av de vanligste fellestrekk for elever med NF1. Over halvparten har behov for spesialundervisning.

Mange elever med NF1 har kognitive vansker.

Kognitive vansker kan vise seg ved at elevene strever med å komme i gang med og gjennomføre oppgaver. De glemmer beskjeder og gjøremål, jobber sakte og har redusert utholdenhet.

Økt trøttbarhet påvirker læring og kognitiv fungering.

Spesialpedagog, Livø Nyhus, snakker i denne videoen om pedagogiske utfordringer og lærevansker med NF1.

 

Lærevansker

Elever med NF1 har sammensatte lærevansker.

Spesifikke lærevansker forekommer også.

Lese-og skrivevansker er vanlig.

Få utvikler en funksjonell håndskrift.

Spesialpedagog, Livø Nyhus, snakker i denne videoen om lærevansker relatert til NF1.