Fysisk aktivitet og tilrettelegging

Med riktig tilrettelegging kan de aller fleste elever med NF1 være med på all fysisk aktivitet i skolen.

Ha fokus på allsidig lek og aktiviteter både ute og inne.

Velg aktiviteter som ikke er konkurranse-preget, og aktiviteter hvor eleven har forutsetning for å oppnå mestring.

Lagspill og ballspill med store krav til motorisk planlegging og tilpasning til egen kropp og omgivelsene er vanskelig.

Det er viktig å finne fram til aktiviteter som skaper trivsel og er lystbetonte.

Tren på nøkkelferdigheter som gjør det lettere å være med i lek og aktiviteter, for eksempel:

– sykling
– svømming
– ta i mot ball

Fysisk aktivitet og trening bør foregå i gruppe.

Sørg for mulighet til å ta pauser ved behov.

Finn løsninger sammen med eleven.

Samarbeid med fysioterapeut om tilrettelegging og gode aktiviteter.

Fra 1. juli 2014 kan en også søke om aktivitetshjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne over 26 år.

 

Viktigheten med fysisk aktivitet

Fysioterapeut, Håkon Navestad, snakker om viktigheten med fysisk aktivitet for de som har NF1.