Opplevelser fra skoletiden

Frambus erfaring er at de fleste unge mennesker med NF1 gjennomfører utdanning og lever vanlige liv med jobb og familie. For noen kan det ta lenger tid å nå målene sine og kreve mer innsats og motivasjon.