Motorikk

Elever med NF1 kan være grov- og finmotorisk forsinket. Mange strever med finmotorisk kontroll og motorisk planlegging.

De har ofte problemer med koordinasjon og balanse. Det er vanlig med rom- og retningsvansker.

Elever med NF1 kan ha et generelt lavere tempo. Mange blir raskere slitne enn sine medelever og trenger hyppigere pauser.

Flere har vansker med finmotoriske oppgaver som å knyte lisser, kneppe knapper, tegne og skrive.

 

 

Motoriske utfordringer

Fysioterapeut, Håkon Navestad, forteller om motoriske utfordringer med NF1.