Fagkurs om Turners syndrom

Publisert: 3. mai 2024

Onsdag 28. august 2024 skal vi ha fagkurs om Turners syndrom. Det er mulighet for å delta på Frambu eller digitalt, dette velger du i påmeldingen. Fagkurset er rettet mot fagpersoner i skole og barnehage, og andre i det lokale hjelpeapparatet. Pårørende til personer med Turners syndrom er også velkomne til å delta på fagkurset.
Vil du delta på Frambu er fristen 17. august. Du kan melde deg på digital deltakelse helt frem til fagkurset starter. 

Med dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og se nærmere på utfordringer som kan påvirke skolehverdagen til personer med Turners syndrom -og fagpersoner som jobber med barna. Ved å dele kunnskap om diagnosegruppen, ønsker vi å bidra til å finne de gode løsningene.

På programmet denne dagen finner du forelesninger om medisinsk informasjon ved sykepleier Kari Stenslie, psykososial helse ved psykologspesialist Tonje Elgsås, og læring og utvikling ved Turners syndrom ved spesialpedagog David Bahr.  Vi runder av fagkurset med erfaringsutveksling for fagpersoner og samtalegruppe for foresatte. Her finner du mer informasjon og påmelding til fagkurset.

 

Samme uke som fagkurset er det et brukerkurs om Turners syndrom (0-16 år) på Frambu. 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?