Frambu inviterer til to digitale fagkurs om ernæring

Publisert: 22. januar 2021

Måltid med bistand

Onsdag 7. april gjennomfører vi to fagkurs om ernæring. Det er anledning til å melde seg på begge kursene. Dagens første fagkurs heter Systematisk kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming. Dagens andre fagkurs heter Ernæringsbehandling ved tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom. Påmeldingsfrist til begge fagkurs er 31. mars.

 

Fagkurset Systematisk kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming er rettet mot kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming og klinisk ernæringsfysiologer og andre fagpersoner som jobber med ernæringsoppfølging av voksne med utviklingshemming.
Tidspunkt: 09.00-11.00.

 

Fagkurset Ernæringsbehandling ved tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom er rettet mot kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer som har tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom og klinisk ernæringsfysiologer som jobber med ernæringsbehandling av voksne med utviklingshemming.
Tidspunkt: 12.30-15.00.

 

Les mer om påmelding, programinnhold og forelesere ved å følge lenkene til fagkursene.

Velkommen til en spennende fagkursdag! 

 

Vil du dele dette med noen andre?