Frambu inviterer til to digitale fagkurs om ernæring

Publisert: 22. januar 2021

Måltid med bistand

Onsdag 7. april gjennomfører vi to fagkurs om ernæring. Det er anledning til å melde seg på begge kursene. Dagens første fagkurs heter Systematisk kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming. Dagens andre fagkurs heter Ernæringsbehandling ved tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom. Deltakelse er gratis, og du kan melde deg på helt frem til oppstart.

 

Fagkurset Systematisk kommunalt ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming er rettet mot kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming og klinisk ernæringsfysiologer og andre fagpersoner som jobber med ernæringsoppfølging av voksne med utviklingshemming.
Tidspunkt: 09.00-11.00.

 

Fagkurset Ernæringsbehandling ved tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom er rettet mot kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer som har tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom og klinisk ernæringsfysiologer som jobber med ernæringsbehandling av voksne med utviklingshemming.
Tidspunkt: 12.30-15.00.

 

Les mer om påmelding, programinnhold og forelesere ved å følge lenkene til fagkursene.

Velkommen til en spennende fagkursdag! 

 

Vil du dele dette med noen andre?