Kurs om Turners syndrom for barn og unge

Publisert: 3. mai 2024

Fra 26. til 30. august 2024 har vi kurs om Turners syndrom for barn og unge i alderen 0-16 år (barnehage- og grunnskolealder), med deres familier. Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om Turners syndrom, og det å leve med diagnosen. Vi tar opp ulike tema som er relevante, både i forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker at deltakerne skal bli kjent med andre, og få mulighet til å utveksle erfaringer. Søknadsfristen er 7. juni 2024.

På kurset bor man på Frambu fra mandag til fredag, og barna og søsken får et tilbud i vår skole og barnehage mens foreldre deltar på forelesninger. På programmet står blant annet medisinsk informasjon om Turners syndrom, fysisk helse, familieliv og søsken, samtaler med barn og unge om diagnose, workshop og gruppesamtaler. Se programmet for nærmere informasjon.

Det vil også bli tid til å delta på ulike aktiviteter på kveldstid, og bli kjent med andre deltakere på kurset. Her finner du mer om Turners syndrom kurset og hvordan du søker om å delta. 

I løpet av dette kurset vil det også være et fagkurs rettet mot fagpersoner i skole og barnehage, og andre i det lokale hjelpeapparatet. Det er også mulig å delta for pårørende som ikke har fått plass på brukerkurset. Pårørende på brukerkurset er automatisk påmeldt. Her kan du lese mer om fagkurset Turners syndrom. 

 

Vil du dele dette med noen andre?