Velkommen til fagkurs om nevrodegenerative jernavleiringssykdommer

Publisert: 21. mai 2021

Gutt med diagnosen som leker

Onsdag 29. september 2021 inviterer Frambu til fagkurs om medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer. Kurset gjennomføres digitalt og varer fra 9.00 til 12.00. Gjennom ulike innlegg ønsker vi å øke deltakernes kunnskap om diagnosene og anbefalte oppfølgings- og behandlingsmuligheter.

Du finner mer informasjon om aktuelle diagnoser, program for dagen og påmelding i vår kurskalender under Digitalt fagkurs: Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer.

Velkommen til fagkurs!

(Vi gjennomfører et eget brukerkurs om nevrodegenerative jernavleiringssykdommer samme uke som dette fagkurset. Personer som får plass på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset. Pårørende som ikke deltar på brukerkurset, er velkomne til å melde seg på det digitale fagkurset.)

 

Vil du dele dette med noen andre?