Vil du delta på digitalt kurs om spinal muskelatrofi?

Publisert: 11. januar 2021

Ungdom med SMA på tur ute

Frambu gjennomfører et digitalt kurs fra 22. til 24. mars for personer i alderen 0-18 år med SMA 1, SMA 2 eller SMA 3 og deres familier. Vi starter med en times digital samling på ettermiddagen mandag 22. mars, og fortsetter på dagtid tirsdag (fagkurs) og onsdag. På programmet står både forelesninger og gruppesamtaler om mange ulike tema. Søknadsfristen er 8. februar.

Vårt digitale kurstilbud Spinal muskelatrofi (0-18 år) har som mål å styrke deltakernes kunnskap om SMA og det å leve med diagnosen. Tema disse dagene vil blant annet være medisinsk diagnoseinformasjon, ernæring, fysioterapi, tilrettelegging og rettigheter, familieliv og søsken.
Tirsdagen er et fagkurs hvor også tjenesteytere som jobber med personer med disse diagnosene kan melde seg på. Familier som er påmeldt brukerkurset er automatisk påmeldt denne dagen.

Detaljert oversikt over de ulike forelesningene og tidene finner du i programmet for kurset. I tillegg til det faglige opplegget vil det også settes av tid til å bli kjent med hverandre på det vi har kalt sosial samling.

Hvis dette kurset kan passe for deg eller noen du kjenner, send inn søknadsskjema innen 8. februar.

Her finner du søknadsskjema, program og kontaktinformasjon.

 

Vi håper å se deg på kurset!

 

 

Vil du dele dette med noen andre?