Coffin-Siris’ syndrom

Coffin-Siris’ syndrom påvirker flere kroppssystemer. Symptomene kan variere fra person til person, men vanlige kjennetegn er utviklingshemning, underutvikling i fingre eller tær og karakteristiske ansiktstrekk.

En jente og gutt ligger på magen i snøen og skyter på blink

Kurs

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.

Vil du dele dette med noen andre?