DYRK1A

Også kalt DYRK1, DYRK og MNBH

Tilhører gruppen svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker

DYRK1A er et gen som er involvert i hjernens vekst.
DYRK1A syndrom ble beskrevet for første gang i 2008.

Illustrasjonbilde, to mennesker som holder hender nærbilde

Kurs

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.