Primroses syndrom

Synonym: Intellectual disability-cataracts-calcified pinnae-macrocephaly syndrome.

Et svært sjeldent syndrom første gang beskrevet av dr. Primrose i 1982. En sykdomsgivende forandring i ZBTB20-genet er årsak til Primroses syndrom, og dette ble først identifisert i 2014.

Syndromet omfatter et vidt spekter av symptomer og funn. Det finnes utseendemessige likhetstrekk som blant annet stort hode, dyptsittende øyne, kognitiv funksjonsnedsettelse, språk- og autismespektervansker, motoriske vansker, skjelettavvik, hormonforstyrrelser med økt sannsynlighet for diabetes, ulik grad av hjernemisdannelser, syns- og hørselsvansker. 

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten, er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver vil gjelde for alle.

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.