Arbeidsliv

En studie fra Norge med 80 deltakere viste at kvinner med Turners syndrom er like yrkesaktive som andre kvinner. Frambu har erfaring med at fatigue kan gjøre arbeidshverdagen mer krevende med økende alder for kvinner med Turners syndrom. Redusert arbeidsevne kan ha sin årsak i medisinske følgetilstander ved Turners syndrom.

Kvinner med Turners syndrom velger oftere enn andre kvinner yrker innen helse, omsorg og opplæring enn innen økonomi og ledelse (1). De som tar kontakt med Frambu for å søke om bistand i forhold til arbeidsplassen, opplever ofte at de strever med manglende sosial tilhørighet. De kan være usikre på hva leder og kollegaer mener om deres arbeidsinnsats og hvordan de utfører arbeidet. Sosial usikkerhet kan knyttes til nonverbale vansker som er beskrevet i under menypunktet kognitive og psykososiale forhold.

Kvinner som opplever sosial usikkerhet, har behov for tettere dialog med sin leder for å unngå misforståelser og feiltolkninger. Enkelte har lett for å tolke tilbakemeldinger mer negativt enn det er grunnlag for og bruker mye energi på sin usikkerhet. Derfor er det viktig med åpenhet og tydelig kommunikasjon med bekreftelse på hvordan tilbakemeldinger er oppfattet, slik at eventuelle feiltolkninger kan korrigeres.

De som har redusert evne til å ta initiativ, planlegge, gjennomføre og avslutte handlinger, har behov for tydelig oversikt over sine arbeidsoppgaver og faste rutiner som støtte i gjennomføringen av arbeidet. Tett personlig oppfølging er særlig viktig under oppstarten på en ny arbeidsplass.

Les mer om eksekutive funksjoner under menypunktet om kognitive og psykososiale forhold.

Referanser

  1. Næss EE, Bahr D, Gravholt CH. Health status in women with Turner syndrome: a questionnaire study on health status, education, work participation and aspects of sexual functioning. Clin Endocrinol. 2010; 72: 678-684.

 

(Faglig oppdatert: 19.04.2017)

Vil du dele dette med noen andre?