Turners syndrom

Turners syndrom er en medfødt tilstand hos jenter som kjennetegnes av lav slutthøyde og manglende pubertetsutvikling. En del fysiske trekk går igjen, og hjerte-, kar- og nyremisdannelser forekommer hyppigere enn i befolkningen ellers.  Mental utvikling er normal, men spesifikke lærevansker kan forekomme.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Collage med personer med turners syndrom

Videoen over viser personer med Turners syndrom, deres familier og Frambus ansatte i aktivit på kurs på Frambu.

Ingrid Bjelland Folde lever med den sjeldne diagnosen Turners syndrom. Det har ikke hindret henne i å ta en mastergrad, med fokus på arbeid med barn med hørselsvansker i barnehagen. Her snakker hun med Krister Fjermestad fra Frambu om oppgaven hun har skrevet og om hvordan det var å ta en mastergrad.

Professor Virginia P. Sybert deler sine erfaringer fra oppfølging av kvinner med Turners syndrom.

Kurs

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.