Beskrivelse av CADASIL

CADASIL er forkortelse for: Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subkortikale Infarkt og Leukoencefalopati

CADASIL er en arvelig form for blodåresykdom i hjernen, såkalt cerebrovaskulær sykdom. Det er mange ulike sykdommer og årsaker til cerebrovaskulær sykdom. CADASIL kjennetegnes ved gjentatte slaglignende episoder i ung, voksen alder med kognitiv svekkelse som utvikler seg til demens. CADASIL er den vanligste årsaken til arvelig betinget slag og vaskulær demens.(1). CADASIL gir ofte en sykehistorie med migrene med aura, humørsvingninger, apati og påvisning av forandringer i hjernens hvite substans ved MR-undersøkelse.(2) Psykiske lidelser som depresjon, forandring i atferd og personlighet er beskrevet. Sykdommen starter oftest i 30 årene, men debutalder varierer mye selv innen samme familie.

Prognose

Sykdommen er sakte fremadskridende, de fleste med CADASIL vil ha kognitiv svekkelse og demens ved 65 års alder.

Historikk

Mutasjonen i NOTCH3-genet ble først oppdaget i 1996, da ble det regnet som uvanlig forekommende, men siden har det vist seg å være vanligere enn tidligere antatt. Det er estimert at to til fem personer per 100.000 i befolkningen bærer på en NOTCH3-mutasjon. Ikke alle med NOTCH3-mutasjon utvikler CADASIL.

Forekomst

Forekomst av CADASIL i befolkningen er vanskelig å tallfeste, men minst 1 av 30.000.(3)

Arv

CADASIL nedarves autosomalt dominant. Det vil si dersom en av foreldrene har CADASIL er det 50% gjentagelsesrisiko. CADASIL er sjeldent nyoppstått. Les mer om arvegang her på sidene til Frambu. Genetisk veiledning anbefales, og fastlegen kan henvise.

Årsak

CADASIL er forårsaket av en punktmutasjon i NOTCH3-genet. Det ser ut til at hvor i NOTCH3-genet mutasjonen foreligger avgjør om den vil gi CADASIL eller ikke.(4) Ikke alle med NOTCH3-mutasjon utvikler CADASIL. Ved CADASIL klumper NOTCH3-proteinet seg opp i muskellaget i de små arteriene over tid, hindrer blodgjennomstrømning og fører da til slaglignende episoder.

Diagnostikk

CADASIL mistenkes ut fra familiens sykdomshistorie, hvor det foreligger kjent migrene, slag og demens. MR-undersøkelse av hjernen viser karakteristiske forandringer i hjernens hvite substans.(5) Genetisk testing med eksomsekvensering filtrert mot spesifikke genpaneler er aktuelt for å kunne stille en sikker årsaksdiagnose. Påvisning av en sykdomsgivende forandring i NOTCH3-genet gir diagnosen. Dersom genetisk undersøkelse ikke er tilgjengelig, kan elektronmikroskopisk og immunhistokjemisk undersøkelse av en hudbiopsi kunne påvise sykdommen.(6)

Symptomer komplikasjoner og forløp

Spesielle MR-forandringer i hjernens hvite substans kan påvises flere år før kliniske symptomer oppstår. Om lag en tredjedel av de som har CADASIL har migrenelignende episoder med aura. To tredjedeler har slag og slaglignende episoder som opptrer i ung alder, og utvikling av kognitiv svikt, demens. Om lag halvparten har endring i personlighet og atferd og får psykiatriske symptomer.(7)

Oppfølging og behandling

Det finnes i dag ingen behandling rettet mot selve årsaken til CADASIL. Behandling rettet mot slaglignende symptomer er som vanlige retningslinjer for slagbehandling. Behandling rettet mot TIA, hjerneslag og sekundær profylakse er også på vanlig måte. Legemiddelet Triptaner er relativt kontraindisert, altså utilrådelig.(8)

Effekten av trombolytisk behandling av slag er uviss ved CADASIL. Oppfølging er som for andre som har kognitiv svikt. Røyking er en anerkjent risikofaktor ved CADASIL. Økt risiko for hjerteinfarkt er rapportert.

Nyttige linker

curecadasil.org en veldedig organisasjon rettet mot forskning, pasienter og deres familie.

cadasilfoundation.org

https://slagrammede.org/ Norsk forening for slagrammede

 

Referanser
  1. Ferrante EA, Cudrici CD, Boehm M. CADASIL: new advances in basic science and clinical perspectives. Curr Opin Hematol. 2019 May;26(3):193-198. doi: 10.1097/MOH.0000000000000497. PMID: 30855338; PMCID: PMC7672534.
  2. Hack RJ, Rutten J, Lesnik Oberstein SAJ. CADASIL. 2000 Mar 15 [updated 2019 Mar 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2022. PMID: 20301673.
  3. Hack RJ, Rutten J, Lesnik Oberstein SAJ. CADASIL. 2000 Mar 15 [updated 2019 Mar 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2022. PMID: 20301673.
  4. Rutten JW, Van Eijsden BJ, Duering M, Jouvent E, Opherk C, Pantoni L, Federico A, Dichgans M, Markus HS, Chabriat H, Lesnik Oberstein SAJ. The effect of NOTCH3 pathogenic variant position on CADASIL disease severity: NOTCH3 EGFr 1-6 pathogenic variant are associated with a more severe phenotype and lower survival compared with EGFr 7-34 pathogenic variant. Genet Med. 2019 Mar;21(3):676-682. doi: 10.1038/s41436-018-0088-3. Epub 2018 Jul 22. Erratum in: Genet Med. 2018 Sep 20;: PMID: 30032161; PMCID: PMC6752295.
  5. Leukoencefalopatier (med debut i voksen alder) – NEL – Nevrologiske prosedyrer (legehandboka.no)
  6. Hack RJ, Rutten J, Lesnik Oberstein SAJ. CADASIL. 2000 Mar 15 [updated 2019 Mar 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2022. PMID: 20301673
  7. Paraskevas GP, Stefanou MI, Constantinides VC, Bakola E, Chondrogianni M, Giannopoulos S, Kararizou E, Boufidou F, Zompola C, Tsantzali I, Theodorou A, Palaiodimou L, Vikelis M, Lachanis S, Papathanasiou M, Bakirtzis C, Koutroulou I, Karapanayiotides T, Xiromerisiou G, Kapaki E, Tsivgoulis G. CADASIL in Greece: Mutational spectrum and clinical characteristics based on a systematic review and pooled analysis of published cases. Eur J Neurol. 2022 Mar;29(3):810-819. doi: 10.1111/ene.15180. Epub 2021 Nov 22. PMID: 34761493.
  8. Leukoencefalopatier (med debut i voksen alder) – NEL – Nevrologiske prosedyrer (legehandboka.no)

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert august 2022.

.

Vil du dele dette med noen andre?