Medisinsk beskrivelse CADASIL

.

CADASIL er forkortelse for cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikale infarkt og leukoencefalopati

CADASIL er en arvelig form for blodåresykdom i hjernen, såkalt cerebrovaskulær sykdom. Det er mange ulike sykdommer og årsaker til slik sykdom. CADASIL kjennetegnes ved gjentatte slaglignende episoder i ung, voksen alder med kognitiv svekkelse som utvikler seg til demens. CADASIL er den vanligste årsaken til arvelig betinget slag og vaskulær demens (1). CADASIL gir ofte en sykehistorie med migrene med aura, humørsvingninger, apati og påvisning av forandringer i hjernens hvite substans ved MR-undersøkelse (2). Psykiske vansker som depresjon, forandring i atferd og personlighet er beskrevet. Sykdommen starter oftest i 30 årene, men debutalder kan variere mye, selv innen samme familie. Sykdommen er sakte fremadskridende, men de fleste med CADASIL vil ha kognitiv svekkelse og demens ved 65 års alder.
.

Historikk

Mutasjonen i NOTCH3-genet ble først oppdaget i 1996, da ble det regnet som uvanlig forekommende, men siden har det vist seg å være vanligere enn tidligere antatt. Det er estimert at to til fem personer per 100.000 i befolkningen bærer på en NOTCH3-mutasjon. Ikke alle med NOTCH3-mutasjon utvikler CADASIL.
.

Forekomst

Forekomst av CADASIL i befolkningen er vanskelig å tallfeste, men minst 1 av 30.000 (3).
.

Arvelighet

CADASIL oppstår sjelden spontant, og nedarves som regel autosomalt dominant. Det vil si at dersom en av foreldrene har CADASIL, er det 50 % risiko for at barnet skal få diagnosen.

Genetisk veiledning anbefales. Fastlegen kan henvise til dette.
.

Årsak

CADASIL skyldes en forandring i en del av NOTCH3-genet. Hvor i NOTCH3-genet endringen foreligger, avgjør om den vil medføre CADASIL eller ikke (4). Det er derfor ikke alle med mutasjon i NOTCH3-genet som utvikler sykdommen. Ved CADASIL klumper NOTCH3-proteinet seg opp i muskellaget i de små arteriene over tid og hindrer blodgjennomstrømning, hvilket fører til slaglignende episoder.
.

Diagnostikk

CADASIL mistenkes ut fra familiens sykdomshistorie, hvor det foreligger kjent migrene, slag og demens. MR-undersøkelse av hjernen viser karakteristiske forandringer i hjernens hvite substans (5). Genetisk testing med eksomsekvensering filtrert mot spesifikke genpaneler er aktuelt for å kunne stille en sikker årsaksdiagnose. Påvisning av en sykdomsgivende forandring i NOTCH3-genet gir diagnosen. Dersom genetisk undersøkelse ikke er tilgjengelig, kan sykdommen også påvises veds hjelp av elektronmikroskopisk og immunhistokjemisk undersøkelse av en hudbiopsi (6).
.

Symptomer komplikasjoner og forløp

Spesielle MR-forandringer i hjernens hvite substans kan påvises flere år før kliniske symptomer oppstår.

Om lag en tredjedel av de som har CADASIL har migrenelignende episoder med aura. To tredjedeler har slag og slaglignende episoder som opptrer i ung alder, og utvikling av kognitiv svikt og demens. Om lag halvparten har endring i personlighet og atferd og får psykiatriske symptomer (7).
.

Fastlegens rolle ved CADASIL

CADASIL er en progredierende sykdom. Behovet for en stabil fastlege som følger opp er derfor ekstra viktig. Det kan være lurt å sette opp jevnlige treffpunkt og avklare behov for samarbeid med pårørende, for å kunne ivareta avtaler og oppfølging.

Selv om man har en sjelden diagnose, vil man også kunne få andre sykdommer som følges opp på lik linje som andre.

Å sette personen med CADASIL og pårørende i kontakt med tjenestekontoret i kommunen, kan være viktig for å kunne få hjelp til ivaretagelse og støtte av bl.a. demenskoordinator, annen praktisk bistand, støttekontakt og avlastning.

Les om kommunens tilbud til pårørende her
.

Oppfølging og behandling

Det finnes hittil ingen behandling rettet mot selve årsaken til CADASIL.

Røyking er en anerkjent risikofaktor ved CADASIL. Økt risiko for hjerteinfarkt er rapportert.

Europeiske retningslinjer for oppfølging:

.

Referanser

  1. Ferrante EA, Cudrici CD, Boehm M. CADASIL: new advances in basic science and clinical perspectives. Curr Opin Hematol. 2019 May;26(3):193-198. doi: 10.1097/MOH.0000000000000497. PMID: 30855338; PMCID: PMC7672534.
  2. Hack RJ, Rutten J, Lesnik Oberstein SAJ. CADASIL. 2000 Mar 15 [updated 2019 Mar 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2022. PMID: 20301673.
  3. Hack RJ, Rutten J, Lesnik Oberstein SAJ. CADASIL. 2000 Mar 15 [updated 2019 Mar 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2022. PMID: 20301673.
  4. Rutten JW, Van Eijsden BJ, Duering M, Jouvent E, Opherk C, Pantoni L, Federico A, Dichgans M, Markus HS, Chabriat H, Lesnik Oberstein SAJ. The effect of NOTCH3 pathogenic variant position on CADASIL disease severity: NOTCH3 EGFr 1-6 pathogenic variant are associated with a more severe phenotype and lower survival compared with EGFr 7-34 pathogenic variant. Genet Med. 2019 Mar;21(3):676-682. doi: 10.1038/s41436-018-0088-3. Epub 2018 Jul 22. Erratum in: Genet Med. 2018 Sep 20;: PMID: 30032161; PMCID: PMC6752295.
  5. Leukoencefalopatier (med debut i voksen alder) – NEL – Nevrologiske prosedyrer (legehandboka.no)
  6. Hack RJ, Rutten J, Lesnik Oberstein SAJ. CADASIL. 2000 Mar 15 [updated 2019 Mar 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Mirzaa GM, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2022. PMID: 20301673
  7. Paraskevas GP, Stefanou MI, Constantinides VC, Bakola E, Chondrogianni M, Giannopoulos S, Kararizou E, Boufidou F, Zompola C, Tsantzali I, Theodorou A, Palaiodimou L, Vikelis M, Lachanis S, Papathanasiou M, Bakirtzis C, Koutroulou I, Karapanayiotides T, Xiromerisiou G, Kapaki E, Tsivgoulis G. CADASIL in Greece: Mutational spectrum and clinical characteristics based on a systematic review and pooled analysis of published cases. Eur J Neurol. 2022 Mar;29(3):810-819. doi: 10.1111/ene.15180. Epub 2021 Nov 22. PMID: 34761493.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i november 2022

.

Vil du dele dette med noen andre?