Ernæring, spising og overvekt

Fødselsvekten er typisk noe lavere enn gjennomsnittet (1) og noen opplever utfordringer med å få i barna tilstrekkelig ernæring i nyfødt alder og utover første leveår. Flere foreldre oppgir at barna deres har utfordringer med å suge, svelge og å holde på mat. Overgangen til fast føde kan være vanskelig og noen er vare for ulike konsistenser. Etter som barna vokser kan enkelte utvikle en særhet i matveien som begrenser deres kosthold til for eksempel å kun spise enkelte matvarer eller kun enkelte konsistenser. Foreldre som opplever utfordringer knyttet til barnas ernæring og spiseutvikling bør i første omgang drøfte dette med fagpersoner på helsestasjon. De kan sammen med foreldrene vurdere om barnet kan ha nytte av å bli henvist for utredning og behandling ved tverrfaglige spiseteam knyttet til barneavdeling eller barnehabiliteringstjeneste i helseforetakene.

Økt risiko for å utvikle overvekt og fedme fra barnealder er beskrevet, med en forekomst på om lag 50 % fra 7 års alder (1). Likevel det er store individuelle forskjeller og enkelte forblir normalvektige hele livet. På gruppenivå er barn under 2 år typisk normalvektige. For noen kan økningen i vekt komme raskt i barnealder, mens hos andre er vektøkningen mer gradvis. Andre er tynne gjennom hele barndommen og utvikler overvekt først i voksen alder.

Årsaken til den økte risikoen for å utvikle overvekt er så langt ikke fullt ut kjent, men antas å ha sammenheng med at personer med diagnosen kan ha utfordringer knyttet til overspising. Dette er først og fremst beskrevet å forekomme i situasjoner hvor det spises mat den enkelte liker godt. Det er også beskrevet at personer med diagnosen kan oppleve det utfordrende å avstå fra å spise når andre spiser (2). 

Det er lettere å forebygge ytterligere vektoppgang enn å behandle etablert fedme. Derfor er det viktig å avdekke utfordringer rundt overvekt tidlig. Gode forebyggende tiltak inkluderer å etablere gode vaner med fokus på vanlig sunt og variert kosthold og regelmessig fysisk aktivitet fra tidlig alder. For barn som har tendens til overspising kan opplæring og etablering av rutiner rundt porsjonstørrelser være nyttige tiltak.

Utredning og behandling av overvekt og fedme følger samme faglige prinsipper som hos andre men det er verdt å merke seg at tiltakene bør tilpasses personenes kognitive evnenivå. For mer informasjon se helsedirektoratets nasjonal faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge  og nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne.  

Referanser

  1. Zufferey F, Sherr EH, Beckmann ND, Hanson E, Maillard AM, Hippolyte L, et al. A 600 kb deletion syndrome at 16p11.2 leads to energy imbalance and neuropsychiatric disorders. J Med Genet. 2012;49(10):660-8.
  2. Gill R, Chen Q, D’Angelo D, Chung WK. Eating in the absence of hunger but not loss of control behaviors are associated with 16p11.2 deletions. Obesity (Silver Spring). 2014;22(12):2625-31.

(Publisert 25.05.2018)

Vil du dele dette med noen andre?