Kognitiv funksjon

De fleste med Silver-Russells syndrom har normale intellektuelle evner, men mange har forsinket språkutvikling og varierende grad av lærevansker. Omtrent en tredel har utfordringer som tilsier utviklingshemning i lettere grad (1,2 3).

Mange har vansker med visuell persepsjon (tolke og bearbeide synsinntrykk), noe som kan gi utfordringer i flere fag i skolen (3).

Uttale av språklyder kan være forsinket og utydelig på grunn av svak munnmotorikk, samt andre anatomiske forhold i munnhulen. Noen har også vansker når det gjelder å forstå og bruke språk (1).

Dersom et barn med Silver-Russells syndrom viser forsinket utvikling på et eller flere utviklingsområder, bør det tidlig henvises til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen. Det særlig viktig at det gjøres en grundig utredning når det gjelder kognitiv funksjon, språk og motoriske ferdigheter.

Les mer på Frambus temasider om utdanning.

 

 

 

Denne teksten er faglig oppdatert 12. mars 2024

Illustrasjon som viser mennesker med ulike vansker

Hvordan er det å leve med en sjelden diagnose?

Vi har mye nyttig informasjon på temasidene våre.
Du kan lese dem her!
.

Vil du dele dette med noen andre?