Kritisk informasjon om diagnosen

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid har utarbeidet kritisk informasjon for en rekke arvelige nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan du legge inn som nødinformasjon på mobilen og ha i lommeboka eller veska. Du kan også be legen din om å legge inn denne informasjonen i kjernejournalen din.

Hvorfor registrere kritisk informasjon?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om deg.

Kritisk informasjon til mobil, lommebok eller vesken (på norsk og engelsk)

Mer informasjon på engelsk kan finnes her
.

Kritisk informasjon til kjernejournalen

Kjernejournal er ikke en erstatning for journalen du har hos fastlege eller sykehus, men den er et viktig supplement for å sikre at helsepersonell får essensiell informasjon om deg. Les mer om kjernejournal og hvordan helseopplysninger kan registreres hos Helsenorge.

Din fastlege eller behandlende lege kan registrere opplysninger om sykdommen din i kjernejournalen din i samråd med deg. Vis gjerne aktuelt skriv til legen din.

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid består av nevromuskulært kompetansesenter (NMK), enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) og Frambu.

 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?