Medisinsk beskrivelse av Charcot-Marie-Tooths sykdom