Muskelregisteret

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) er et nasjonalt register for genetisk betingete nevromuskulære sykdommer. Registeret skal bidra til å forbedre kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølgning hos personer med slike diagnoser og til at alle får et lite godt tilbud uansett hvor i landet man bor. Frambu oppfordrer derfor alle med en nevromuskulær sykdom til å registrere seg der.

Se mer informasjon på www.muskelregisteret.no

Vil du dele dette med noen andre?