E-læringskurs for tjenesteytere

E-læringskurs for tjenesteytere

Kurset gir en grunnleggende innføring i Prader-Willis syndrom med vekt på praktisk nytteverdi for tjenetsytere som jobber hjemme hos voksne personer med PWS.

Kurset er gratis, og det er mulig å se på det uten å melde seg på, men dersom du ønsker kursbevis, må du registrere deg, gjennomgå kurset og sende inn refleksjonsnotatet som avslutning.

Kurset tar 2-3 timer å gjennomføre.

>>>  Gå til kurset

Vil du dele dette med noen andre?