Rettigheter og tjenester

Noen med Turners syndrom har få symptomer mens andre har mange. Lav slutthøyde og manglende pubertetsutvikling er vanlig. Helseutfordringer kan forekomme. Kognitiv utvikling er normal, men en del har spesifikke lærevansker. Behovet for oppfølging, tilrettelegging og tjenester varierer fra person til person, og med symptomer og livssituasjon.

Ved behov for omfattende oppfølging kan hverdagen oppleves som krevende for personene med Turners syndrom og deres familier. Ytelser og tjenester fra det offentlige kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. Mange synes imidlertid det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har, og hva som finnes av ulike typer tjenester.

Følgende rettigheter og tjenester kan være aktuelle for personer med Turners syndrom og deres familier

 • Individuell plan og ansvarsgruppe – for samarbeid, samordning og koordinering av tjenester
 • Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad
 • Grunnstønad
 • Opplæringspenger
 • Omsorgspenger
 • Støttekontakt
 • Endring i tjenester og ytelser ved fylte 18 år
 • Arbeid – rettigheter og tilrettelegging. 

En utvidet oversikt og nærmere beskrivelser av rettigheter og tjenester finnes på Frambus temasider.

På temasidene finner du også informasjon som kan være til hjelp i søknadsprosesser og ved klage, som:

 • Søknadsprosesser – nyttige tips
 • Ombudsordningene
 • Rettshjelp og råd
 • Klageordningene

Frambus erfaring er at mange med en sjelden diagnose først får avslag når de søker om tjenester, men at de ved klage og anke ofte når frem med sin sak.

Dersom det er temaer du savner informasjon om på nettsidene, ønsker vi at du skal ta kontakt på info@frambu.no eller på telefon 64 85 60 00.

Denne artikkelen er faglig oppdatert 23. november 2023

Vil du dele dette med noen andre?