Rettigheter og tjenester

Utfordringene som følger med en sjelden diagnose er ofte sammensatte, og det kan være behov for å søke tjenester og ytelser både i kommunen, via NAV og i spesialisthelsetjenesten.

Mange av dem som kontakter Frambu, opplever at det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har og hva som finnes av ulike typer tjenester. Dette gjelder både voksne som selv har en sjelden diagnose, foresatte til barn med sjeldne diagnoser og pårørende til voksne med sjeldne diagnoser. Vi deler derfor informasjon om ulike typer rettigheter og tjenester på temasidene våre.

Er det temaer du savner informasjon om på temasidene, er du også velkommen til å ta kontakt med oss på e-post til info@frambu.no eller telefon 64 85 60 00.

.

Vil du dele dette med noen andre?