Tannhelse

Skrevet av fagpersoner ved TAKO-senteret (Tannhelsekompetansesenteret for sjeldne diagnoser) 

I litteraturen er det beskrevet at personer med MPS-IV type A, men ikke personer med MPS-IV type B, har karakteristiske endringer i tannemalje og tannstilling. Emaljen er tynn, noe som er tydelig på røntgenbilder. Emaljen har også litt lavere innhold av mineraler.

Endringer i emaljen kan føre til at tennene får en gulaktig farge eller at de blir mer opake og hvitlige enn hos andre. Man ser også ofte små groper i emaljen (pits). Videre har mange personer med Morquios sykdom syndrom spesiell form på jekslene, tyggeknutene er svært spisse ved frembrudd.

Den tynne og dårlig mineraliserte tannemaljen fører til at tennene er spesielt utsatte for slitasje. Man bør unngå å bruke tannkrem med slipemidler og heller pusse tennene med fluorskyllevann eller tannkrem med redusert mengde slipemidler. Tannlegen kan gi råd om dette.

Et annet hyppig funn hos personer med Morquios sykdom syndrom (type A) er tannstillingsfeil som skyldes endret vekstmønster, samt i alvorlige tilfeller nedslitt tannemalje.

Det er viktig at personer med tilstanden følges opp hyppig av tannhelsepersonell med noe bakgrunnskunnskap om tilstanden.

Tannfunn kan være nyttige diagnostiske tegn i milde og atypiske former for sykdommen.

 

Referanse:

Rølling I, Clausen N, Nyvad B, Sindet-Pedersen S. Dental findings in three siblings with Morquio’s syndrome. Int J Paed Dent 1999. 9: p. 219-224

 

Vil du dele dette med noen andre?