Nasjonalt senter for oral helse ved sjeldne diagnoser tilbyr formidling av kunnskap og veiledning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell om orale og oralmotoriske problemer ved sjeldne diagnoser.

Informasjon om munn- og tannhelse ved Retts syndrom er tilgjengelig via deres nettside.

Sist oppdatert 13.04.2016

Vil du dele dette med noen andre?