Erfaringsstemme: Trening og hjelpemidler

I oktober 2021 arrangerte Frambu et fagkurs om tverrfaglig oppfølging ved arvelig spastisk paraparese. Her fortalte Ingerid om sine erfaringer med trening og fysioterapi. Hennes fokus har hele tiden vært mestring både i forhold til trening, men også fungering i hverdagen. Du kan se innlegget i opptak eller lese kort sammendrag her:

Vil du dele dette med noen andre?