Charcot-Marie-Tooth sykdom (0-18 år)

Charcot-Marie-Tooth sykdom (0-18 år)

Målgruppe
Barn og unge 0-18 år med diagnosen, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Charcot-Marie-Tooths sykdom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. En av dagene i kurset er det fagkurs. Familier som deltar på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
På denne siden finner du bilder, video og informasjon om hvordan våre kurs er lagt opp. Her finner du også informasjon om reise, økonomi og andre praktiske forhold som er lurt å lese i god tid før kursstart.