Digitalt kurs: Coffin-Siris’ syndrom

Målgruppe

Vi inviterer til kurs om Coffin-Siris’ syndrom i januar 2022. Personer i alle aldre med diagnosen, deres familier og tjenesteytere er velkomne til å søke.
ENDRING: Dette kurset blir gjennomført digitalt på grunn av Covid-19. Alle som har søkt vil motta brev om dette.
Kurset gjennomføres digitalt fra tirsdag til torsdag, se program for detaljer.

Regler for opplæringspenger (foreldre) og egenmelding/sykemelding (voksne med diagnosen) gjelder også ved digitalt kurs. Ta kontakt med Eva Løvdahl for praktisk informasjon.

 

Mål for kurset

I løpet av disse dagene ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om Coffin-Siris’ syndrom og ha fokus på det å leve med diagnosen. Vi legger opp til en variert uke med forelesninger og gruppesamtaler, tid til å utveksle erfaringer og å bli kjent med andre i liknende situasjon. På dagtid vil programmet være tilpasset både voksne og barn, med og uten diagnose. Barn og unge har egne tilbud med både samtaler, lek og moro. På ettermiddag og kveld er det anledning til å delta på aktiviteter og opplevelser både inne og ute på Frambu.

Frambu ønsker i tillegg å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosen og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Søknadsfrist for familiens tjenesteytere

Søknadsfrist for familiens tjenesteytere er senest søndag 2. januar. Tjenesteytere for person med diagnose som har fått innvilget plass, kan søke om å delta på forelesninger som er merket med en stjerne i programmet. Benytt søknadsskjema, og send inn via Digipost til Stiftelsen Frambu.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

denne siden vil du finne praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.