Coffin-Siris’ syndrom

Målgruppe

Vi inviterer til kurs om Coffin-Siris’ syndrom i januar 2022. Personer i alle aldre med diagnosen, deres familier og tjenesteytere er velkomne til å søke.

Mål for kurset

I løpet av disse fem dagene ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om Coffin-Siris’ syndrom og ha fokus på det å leve med diagnosen. Vi legger opp til en variert uke med forelesninger og gruppesamtaler, tid til å utveksle erfaringer og å bli kjent med andre i liknende situasjon. På dagtid vil programmet være tilpasset både voksne og barn, med og uten diagnose. Barn og unge har egne tilbud med både samtaler, lek og moro. På ettermiddag og kveld er det anledning til å delta på aktiviteter og opplevelser både inne og ute på Frambu.

Frambu ønsker i tillegg å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosen og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

denne siden vil du finne praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.